Audiovisual installation

Categorie:

Beschrijving

Mister AV installeert!
Wij zijn graag uw partner voor het installeren, repareren, programmeren en integreren van audiovisuele presentatieapparatuur. Uit naam van uw bedrijf komen wij graag bij eindgebruikers om een mooie AV-installatie compleet op te leveren.

In ons goed beveiligde pand in Loon op Zand slaan wij de door u verkochte apparatuur veilig op totdat alles compleet is voor de installatie. Daarna nemen wij alles mee om vervolgens bij uw klant te gaan monteren.

Wij zijn van Mister AV (dat staat op onze bus) en monteren namens…u. Tijdens de montage dragen wij nette neutrale kleding, en als u ons bijvoorbeeld een visitekaartje aanlevert met logo, dragen wij deze zichtbaar in een badgehouder, zodat wij ons kunnen identificeren.

Na de oplevering laten wij op een tablet onze werkbon ondertekenen. Op deze digitale werkbon staan uw gegevens, de uitgevoerde werkzaamheden, de gebruikte montagematerialen en foto’s van de installatie. Wij communiceren geen prijzen met de eindgebruiker, het eventuele bijkomende meerwerk wordt met u besproken en pas uitgevoerd na uw akkoord.

Voor de oplevering en ondertekenen van de werkbon hebben wij de ruimte(s) waar de apparatuur is gemonteerd netjes opgeruimd, karton en afval afgevoerd, alles getest en gebruiksklaar achtergelaten.

Na de oplevering wordt de werkbon samen met de factuur naar u verzonden en zijn wij klaar voor het volgende project!

• Wij gebruiken veilig (gecertificeerd) en het juiste gereedschap.
• Er worden geen prijzen met uw klant besproken, meerwerk wordt eerst met u overlegd.
• Oplevering middels een digitale werkbon (deze wordt naar u verzonden, samen met de factuur)
• Installatie wordt turn-key en schoon opgeleverd.